Selecteer een pagina

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst bestaat sinds 1829 en heeft de afgelopen 192 jaar een grote reputatie verworven. Veel van de bij de oprichting geformuleerde doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van de actieve en passieve muziekbeoefening, het muziek(vak)onderwijs en het historisch onderzoek – zijn gerealiseerd.
→ lees meer